Free Style Cup Varna 2008
1. ПРОЯВА Регата “Лазур – Фристайл 2008” ще се проведе в акваторията на Варненски Залив, Плажа на СК “Лазур”, Варна от 19 до 20 Юли 2008 г.

2. ОРГАНИЗАТОР Проявата се организира от Спортен Клуб “Лазур”.

3. ПРАВИЛА
3.1. Регатата ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2005 - 2008
RSS), правилата на клас Фънборд, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.
3.2. Специално правило: Състезател не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за рекламиране. Всички състезатели са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата по искане на Организатора на проявата.

5. ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1. Състезател може да бъде заявена като извърши регистрация пред организатора на проявата.
5.2. Участието в регатата е свободно /без изисквания за членство и картотека/.
5.3. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 11:30 часа на 19.07.2008 г.


6. КЛАСОВЕ И КАТЕГОРИИ
Проявата ще се проведе за клас “Свободен”/Фънборд, Рейсборд и пр./ “Състезаване по изпълнение” – Свободен стил /Фристайл/. Категориите ще бъдат сформирани според постъпилите заявки. Участието е свободно за всички желаещи.

7. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
7.1. Състезателният полигон ще бъде във Варненския залив, района на СК “Лазур”, в непосредствена близост до плажа.
7.2. Състезателният формат ще бъде “Фристайл”/състезаване по изпълнение/, по схема на квалификации и финални серии. Схемата на състезанието ще бъде обявена на техническата конференция, един час преди започване първата серия, след обработката на постъпилите заявки.

8. ПРОГРАМА
Предварителната програма на състезанието е следната:
19.07.2008г. - събота
08:00ч. до 11:30ч.- приемане на заявки.
11:30ч.- техническа конференция.
12:30ч.- първа възможна серия от регатата.

06.04.2008г. – неделя
11.00ч. първа възможна серия за деня.
16.30ч. последна възможна серия за регатата /финална серия/.
17:30ч. Награждаване на призьорите и закриване на регатата.

Броят на провежданите серии на ден ще е по усмотрение на Главния съдия и ще е в зависимост от метеорологичната обстановка и броя на заявените състезатели.

9. КЛАСИРАНЕ Ще се прилага системата от Приложение “В8.6” на Състезателните правила по ветроходство 2005 - 2008 (RRS).

10. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 10:00 часа на 19.07.2008 г.

11. НАГРАДИ Ще бъдат връчени предметни награди на отличилите се в отделните категории и възрастове групи.

12. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

13. ЗАСТРАХОВКА Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието.

14. ОТГОВОРНОСТ
14.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
14.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или в следствие на участие в проявата.

15. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ С подаване на заявката за участие в Регата “Лазур - Фристайл” всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.
BACK